Sözlü Bildiriler

Bilimsel Program

TTB Akreditasyon Kredilendirme Kurulu bu etkinliği 15.5 TTB kredi ile akredite etmiştir.

25.12.2020
26.12.2020
25.12.2020
10:00 - 10:15
SALON A

Açılış

25.12.2020
10:15 - 11:00
SALON A

Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi

*Oturum Başkanı : Özkan Alataş
Emin Kansu (10:15 - 11:00)
25.12.2020
11:00 - 11:15
SALON A

ARA

25.12.2020
11:15 - 12:00
SALON A

Kardiyovasküler Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar

*Oturum Başkanı : Ceyda Kabaroğlu
Ece Onur (11:15 - 12:00)
Bülent Görenek (11:15 - 12:00)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB01 - SB02 - SB03 - SB04 - SB05

*Oturum Başkanı : Tuncay Küme
25.12.2020
12:00 - 13:30
SALON A

POSTER VE STAND ZİYARETİ

25.12.2020
12:15 - 13:30
SALON B

Sözlü Bildiri

SB06 - SB07 - SB08 - SB09 - SB10 - SB11 - SB12 - SB13 - SB14 - SB15

*Oturum Başkanı : Burcu Barutçuoğlu , Hale Aral
25.12.2020
13:30 - 15:00
SALON A

WASPaLM "CHALLENGES OF LABORATORY MEDICINE"

*Oturum Başkanı : Mutay Aslan
Gender Medicine on one hand and the great problem raised by the pandemic on the other: the challenge of Laboratory Medicine Roberto Verna (Italy) (13:30 - 15:00)
Sex and Gender differences in cardiovascular diseases: epigenetic marks and therapeutic strategies for women’s health Cinzia Marchese (Italy) (13:30 - 15:00)
COVID-19: standardization of the total testing process in molecular biology Elisabetta Stenner (Italy) (13:30 - 15:00)
25.12.2020
15:00 - 15:15
SALON A

ARA

25.12.2020
15:15 - 16:00
SALON A

Aile Hekimliği ve Laboratuvar

*Oturum Başkanı : Sembol Yıldırmak
Dilek Toprak (11:45 - 12:30)
Gülhan Şahin (11:45 - 12:30)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB16 - SB17 - SB18 - SB19-SB35

*Oturum Başkanı : Mutay Aslan
25.12.2020
16:00 - 16:15
SALON A

ARA

25.12.2020
16:15 - 17:00
SALON A

UYDU SEMPOZYUMU - ABBOTT

Pandemi yönetiminde hasta verilerinin değere dönüştürülmesi ve geleceğin laboratuvarlarında verilerden karar destek sistemlerine dönüşüm Emre Tavşancıl (16:15 - 17:00)
25.12.2020
17:00 - 19:00
SALON A

POSTER VE STAND ZİYARETİ

25.12.2020
19:00 - 19:45
SALON A

Tiroid Hastalıkları Tanı ve İzleminde Laboratuvar

*Oturum Başkanı : Mehmet Köseoğlu
Sevgi Eskiocak (19:00 - 19:45)
Göknur Yorulmaz (19:00 - 19:45)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB20 - SB21 - SB22 - SB23 - SB24

*Oturum Başkanı : Özlem Yavuz
25.12.2020
19:45 - 20:00
SALON A

ARA

25.12.2020
20:00 - 20:45
SALON A

UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE Covid 19 tanı ve yönetiminde laboratuvar testleri:

Covid-19 salgınında tanı testlerinde mevcut durum ve güncellemeler Gülden Çelik Yılmaz (20:00 - 20:45)
Covid 19 kritik hasta yönetiminde sepsis belirteçleri Alpay Azap (20:00 - 20:45)
25.12.2020
20:45 - 21:00
SALON A

ARA

25.12.2020
21:00 - 21:45
SALON A

Yoğun Bakımda Laboratuvarın Yeri

*Oturum Başkanı : Özlem Gülbahar
Nurinnisa Öztürk (21:00 - 21:45)
Necmettin Ünal (21:00 - 21:45)
25.12.2020
22:00 - 23:00
SALON A

Sözlü Bildiri

SB25 - SB26 - SB27 - SB28 - SB29 - SB30 - SB31

*Oturum Başkanı : Semra Abbasoğlu , Güneş Ak
SALON B

Sözlü Bildiri

SB32 - SB33 - SB34 - SB36 - SB37 - SB38

*Oturum Başkanı : Pınar Akan , Saliha Aksun
26.12.2020
09:00 - 09:45
SALON B

Sözlü Bildiri

SB39 - SB40 - SB41 - SB42 - SB43

*Oturum Başkanı : Fatma Demet Arslan
26.12.2020
10:00 - 11:30
SALON A

Hematolojik Testler ve Klinik Kullanımları

*Oturum Başkanı : Burak Çimen
Burak Çimen (10:00 - 11:30)
Özlem Çakır Madenci (10:00 - 11:30)
Sinan Dağdelen (10:00 - 11:30)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB44 - SB45 - SB46 - SB47 - SB48 - SB49 - SB50 - SB52 - SB53

*Oturum Başkanı : Asuman Gedikbaşı , Yaşar Enli
26.12.2020
11:30 - 11:45
SALON A

ARA

26.12.2020
11:45 - 12:30
SALON A

Yaşlanma

*Oturum Başkanı : Halide Akbaş
Yeşim Gökçe Kutsal (11:45 - 12:30)
Abdullah Olgun (11:45 - 12:30)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB54 - SB55 - SB56 - SB57 - SB79

*Oturum Başkanı : Banu İşbilen Başok
26.12.2020
12:30 - 13:30
SALON A

POSTER VE STAND ZİYARETİ

26.12.2020
12:45 - 13:30
SALON B

Sözlü Bildiri

SB59 - SB60 - SB61 - SB62 - SB63

*Oturum Başkanı : Fatih Bakır
26.12.2020
13:30 - 15:00
SALON A

UEMS PANELİ

*Oturum Başkanı : Fatma Taneli
Immunology of Covid-19 - what we have learned so far and what the future might hold Siraj Misbah (United Kingdom) (13:30 - 15:00)
COVID-19 Vaccines and Preventive Vaccination against Comorbidities Stelios Chatzipanagiotou (Greece) (13:30 - 15:00)
To isolate or to de-isolate" - concepts of viral load quantitation in COVID 19 patients Matthias Orth (Germany) (13:30 - 15:00)
26.12.2020
15:00 - 15:15
SALON A

ARA

26.12.2020
15:15 - 16:45
SALON A

Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon

*Oturum Başkanı : Hülya Aybek
Iskender Sayek (15:15 - 16:45)
Dilek Aslan (15:15 - 16:45)
Canan Çoker (15:15 - 16:45)
26.12.2020
16:45 - 18:45
SALON A

POSTER VE STAND ZİYARETİ

26.12.2020
17:00 - 18:00
SALON B

Sözlü Bildiri

SB64 - SB65 - SB66 - SB67 - SB68 - SB80

*Oturum Başkanı : Abdurrahman Fatih Aydın
26.12.2020
18:45 - 20:15
SALON A

Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi

*Oturum Başkanı : Beyhan Ömer
Beyhan Ömer (18:45 - 20:15)
Arif Murat Kaytaz (18:45 - 20:15)
Şükrü Saygın Demir (18:45 - 20:15)
Kamil Taha Uçar (18:45 - 20:15)
SALON B

Sözlü Bildiri

SB69 - SB70 - SB71 - SB72 - SB73 - SB74 - SB75 - SB76 - SB77 - SB78

*Oturum Başkanı : Hüseyin Kayadibi , Yusuf Kurtulmuş
26.12.2020
20:15 - 20:30
SALON A

ARA

26.12.2020
20:30 - 21:15
SALON A

UYDU SEMPOZYUMU - BECKMAN COULTER

COVID-19 Pandemi Yönetiminde Tam Otomatik Testlerin Önemi Tan Bekdemir (20:30 - 21:15)
26.12.2020
21:15 - 21:30
SALON A

ARA

26.12.2020
21:30 - 22:45
SALON A

COVİD 19 Tanı ve İzlemde Laboratuvardan Kliniğe

*Oturum Başkanı : Tamer İnal
Arzu Sayıner (21:30 - 22:45)
Tamer İnal (21:30 - 22:45)
Esin Davutoğlu Şenol (21:30 - 22:45)
26.12.2020
22:45 - 23:00
SALON A

Kapanış