Konuşmacılar

TTB Akreditasyon Kredilendirme Kurulu bu etkinliği 15.5 TTB kredi ile akredite etmiştir.

Semra Abbasoğlu
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
23:00
Güneş Ak
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
23:00
Pınar Akan
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
23:00
Halide Akbaş
Yaşlanma
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Saliha Aksun
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
23:00
Özkan Alataş
Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:00
Hale Aral
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:30
Fatma Demet Arslan
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:45
Mutay Aslan
WASPaLM "CHALLENGES OF LABORATORY MEDICINE"
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:00
Dilek Aslan
Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Hülya Aybek
Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Abdurrahman Fatih Aydın
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:00
Alpay Azap
UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE Covid 19 tanı ve yönetiminde laboratuvar testleri:
Konuşmacı
*Covid 19 kritik hasta yönetiminde sepsis belirteçleri
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:45
Fatih Bakır
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
13:30
Burcu Barutçuoğlu
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:30
Tan Bekdemir
UYDU SEMPOZYUMU - BECKMAN COULTER
Konuşmacı
*COVID-19 Pandemi Yönetiminde Tam Otomatik Testlerin Önemi
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
Stelios Chatzipanagiotou
Greece
UEMS PANELİ
Konuşmacı
*COVID-19 Vaccines and Preventive Vaccination against Comorbidities
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Özlem Çakır Madenci
Hematolojik Testler ve Klinik Kullanımları
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Burak Çimen
Hematolojik Testler ve Klinik Kullanımları
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Hematolojik Testler ve Klinik Kullanımları
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Canan Çoker
Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Sinan Dağdelen
Hematolojik Testler ve Klinik Kullanımları
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Esin Davutoğlu Şenol
COVİD 19 Tanı ve İzlemde Laboratuvardan Kliniğe
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:45
Şükrü Saygın Demir
Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Yaşar Enli
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Sevgi Eskiocak
Tiroid Hastalıkları Tanı ve İzleminde Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:45
Asuman Gedikbaşı
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Bülent Görenek
Kardiyovasküler Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:00
Özlem Gülbahar
Yoğun Bakımda Laboratuvarın Yeri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:45
Tamer İnal
COVİD 19 Tanı ve İzlemde Laboratuvardan Kliniğe
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:45
COVİD 19 Tanı ve İzlemde Laboratuvardan Kliniğe
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:45
Banu İşbilen Başok
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Ceyda Kabaroğlu
Kardiyovasküler Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:00
Emin Kansu
Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:00
Hüseyin Kayadibi
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Arif Murat Kaytaz
Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Mehmet Köseoğlu
Tiroid Hastalıkları Tanı ve İzleminde Laboratuvar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:45
Yusuf Kurtulmuş
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Yeşim Gökçe Kutsal
Yaşlanma
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Tuncay Küme
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:00
Cinzia Marchese
Italy
WASPaLM "CHALLENGES OF LABORATORY MEDICINE"
Konuşmacı
*Sex and Gender differences in cardiovascular diseases: epigenetic marks and therapeutic strategies for women’s health
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Siraj Misbah
United Kingdom
UEMS PANELİ
Konuşmacı
*Immunology of Covid-19 - what we have learned so far and what the future might hold
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Abdullah Olgun
Yaşlanma
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Ece Onur
Kardiyovasküler Hastalıkların Tanı ve İzleminde Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:00
Matthias Orth
Germany
UEMS PANELİ
Konuşmacı
*To isolate or to de-isolate" - concepts of viral load quantitation in COVID 19 patients
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Beyhan Ömer
Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Nurinnisa Öztürk
Yoğun Bakımda Laboratuvarın Yeri
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:45
Iskender Sayek
Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Arzu Sayıner
COVİD 19 Tanı ve İzlemde Laboratuvardan Kliniğe
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:45
Elisabetta Stenner
Italy
WASPaLM "CHALLENGES OF LABORATORY MEDICINE"
Konuşmacı
*COVID-19: standardization of the total testing process in molecular biology
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Gülhan Şahin
Aile Hekimliği ve Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Fatma Taneli
UEMS PANELİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Emre Tavşancıl
UYDU SEMPOZYUMU - ABBOTT
Konuşmacı
*Pandemi yönetiminde hasta verilerinin değere dönüştürülmesi ve geleceğin laboratuvarlarında verilerden karar destek sistemlerine dönüşüm
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:00
Dilek Toprak
Aile Hekimliği ve Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Kamil Taha Uçar
Pandemi Sürecinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
20:15
Necmettin Ünal
Yoğun Bakımda Laboratuvarın Yeri
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:45
Roberto Verna
Italy
WASPaLM "CHALLENGES OF LABORATORY MEDICINE"
Konuşmacı
*Gender Medicine on one hand and the great problem raised by the pandemic on the other: the challenge of Laboratory Medicine
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Özlem Yavuz
Sözlü Bildiri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:45
Sembol Yıldırmak
Aile Hekimliği ve Laboratuvar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:00
Gülden Çelik Yılmaz
UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE Covid 19 tanı ve yönetiminde laboratuvar testleri:
Konuşmacı
*Covid-19 salgınında tanı testlerinde mevcut durum ve güncellemeler
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:45
Göknur Yorulmaz
Tiroid Hastalıkları Tanı ve İzleminde Laboratuvar
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:45